fbpx

Hantering personuppgifter på Husbil365.se

Husbil365.se (H365”) respekterar din personliga integritet. Denna informationstext beskriver hur Erwin Hymer Group Sverige, som personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med användning av vår webbplats på www.husbil365.se

Läs denna policy noga så att du förstår hur vi behandlar, använder och utlämnar dina personuppgifter. Om du har några frågor rörande Erwin Hymers behandling av dina personuppgifter ska du kontakta oss på redaktionen@husbil365.se

Denna policy berör följande ämnen:

 1. Kategorier av personuppgifter och ändamål
 2. Utlämnande och överföring av personuppgifter
 3. Lagringsperiod
 4. Dina rättigheter
 5. Kontakt
 6. Ändringar i denna integritetspolicy
 7. Kategorier av personuppgifter och ändamål

1.1 Vi samlar in och behandlar följande typer av personuppgifter om dig:

 • Kontakt- och personuppgifter
 • Personliga preferenser
 • Beteendedata baserat på användning av webbplats
 • Lämnad information i ett formulär
 • IP-adress

 

1.2 Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål och baserat på de angivna rättsliga grunderna:

 • Deltagande i tävling (GDPR art. 6(1)(b)).
 • Administrering av användarprofil (GDPR art. 6(1)(b)).
 • Profilering i syfte att skicka riktade reklam/annonser och nyhetsbrev (GDPR art. 6(1)(a)).

När vi samlar in personuppgifter direkt från dig för det ändamål som anges ovan, tillhandahåller du personuppgifterna för att kunna kontakta oss, delta i tävling eller använda våra digitala tjänster. Du är inte skyldig att tillhandahålla dessa uppgifter till oss. Konsekvensen av att inte tillhandahålla personuppgifterna är att du inte kan delta i evenemang eller använda de erbjudna tjänsterna.

Om behandlingen baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke påverkar detta inte lagligheten i behandling som skett före återkallandet.

På denna webbplats används cookies för att samla teknisk information för statistiska ändamål av icke-personlig karaktär.

2. Utlämnande och överföring av personuppgifter

2.1 Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifterna kommer att utlämnas och delas med följande mottagare baserat på de angivna rättsliga grunderna:

 • Tävlingsprisleverantör (GDPR art. 6(1)(b))

2.2 Att överföra personuppgifter till personuppgiftsbiträden

Vi överför personuppgifter till våra affärspartners, inklusive IT-leverantörer och marknadsföringsbyråer som lagrar och behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa affärspartners och leverantörer omfattas av Erwin Hymer Groups instruktioner för lagring och behandling av personuppgifter.

 1. Lagringsperiod

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra ovanstående ändamål, dock inte längre än

 • Prenumerationer på nyhetsbrevs lagras tills de avslutas av användaren.
 • Tävlingsinformation lagras i upp till 30 dagar efter att priset skickats och mottagits.
 1. Dina rättigheter

Med vissa lagstadgade undantag har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Vidare har du rätt att begära att vi rättar personuppgifter om dig som kan vara felaktiga, liksom att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan begära att få tillgång till alla personuppgifter som du tillhandahållit till oss i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format, om vår behandling av personuppgifterna är baserad på ditt samtycke eller på ett avtal du träffat med oss (dataportabilitet).

På begäran av dig raderar vi dina personuppgifter, om vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, till exempel Datainspektionen.

 1. Kontakt

Vänligen kontakta oss om du har några frågor angående skyddet av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina lagliga rättigheter. Du kan kontakta redaktionen@husbil365.se

Adressuppgifter:
Erwin Hymer Group Sverige AB
Kabelvägen 2
703 75 ÖREBRO
Sverige

 1. Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy.

Version 1, 2018.06.20